slide5

In een kennismakingsgesprek bepalen therapeut en cliënt  samen de werkpunten en het te bereiken doel. Met al mijn zintuigen bekijk ik de kwaliteiten en knelpunten die er op dat moment op de voorgrond treden. Al naar gelang de ondersteuning die de cliënt op dat moment nodig heeft, wordt gekozen voor de gepaste interventies zoals gesprekstherapie, equitherapie, hypnotherapie. De manier van werken ontstaat vanuit de interactie tussen client en therapeut en de interventies worden aangepast aan jouw persoon en aan jouw hulpvraag en doelen. Deze cliëntgerichte , integratieve aanpak is eigen aan een therapeut in de Interactionele Vormgeving. (Educatieve Academie Berchem)